starlord_xrp

New Trading Day

starlord_xrp Uppdaterad   
This indicator creates an alert for a new trading day - as well as contains a variable that counts the number of bars that has passed since the trading day opened.

It posts the alert both on the chart and has an alert condition so it can be sent to you.
Versionsinformation:
Updated the code to make it flow better, as well as cleaned up some variables. Added a high and low alert - it alerts when there is a new high or low being set during the trading day.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?