Pornnarong

ATR Stop Loss and Take Profit Finder

The purpose of this tool is to help the trader determine a safe stop loss price and take profit which dynamically changes due to ATR (Average True Range)

This tool uses the concept of
  • ATR (Average True Range)
  • Risk Reward Ratio (Money Management method)


How is ATR Stop Loss and Take Profit Finder working

Step 1 ) Tool will calculate TR(True Range
Step 2) Then the TR will be used to find the Average value of X time frame, using 5 math models: RMA SMA EMA WMA and LSMA
Step 3) The value from Step 2 will be multiplied by the factor, and the result is ATR

After we got ATR Value, the Tool will find 2 lines: Upper Band and Lower Band which will function as a Stoploss value for both Short and Long trade
ATR Stop Loss and Take Profit Finder will be using Upper Band and Lower Band to calculate Take profit price. A trader can set their Target Risk Reward Ratio by setting

How to use ATR Stop Loss and Take Profit Finder
ATR Stop Loss and Take Profit Finder is not an indicator, it is only a tool to help the trader quickly find their stop loss/take profit price. t

For open long position, We comment trade to switch mode of 'Type of open Position to be long. Same as short which is need to be changed to short
Versionsinformation:
Add table which display the value of Entry Price/ Take Profit Price and Stoploss Price
Versionsinformation:
Change Defval of Src 1 and 2 to Close
Update Example Chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?