shaili8910

Bollinger Band Open Gap Alert V1

This is the bare bones of what I'm trying to achieve through pine script. The purpose of the script is to:

1. On a 15m chart, calculate and plot upper & lower Bollinger bands and simple moving average of 20 periods. (DONE)

2. On a new day, when the first 15m candle of a session forms, I want to check if a) the low of the new candle is outside the upper Bollinger band (also known as an open gap up) or b) if the high of the candle is the outside the lower Bollinger band (also known as open gap down). In other words, I want to know if the Bollinger Bands are not touching the new candle's wicks/shadows. (DONE)

3. Alert me if the above happens. (DONE)

4. Run the indicator through an entire watch list. I'm not sure if that's possible, yet. (HELP)

For the above job, this is what I could come up with. I need guidance for the last step. And any suggestions for corrections or improvements would be greatly appreciated!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?