sherwind

Average Daily Range High Low

sherwind Pro+ Uppdaterad   
This version uses Pine Script v4 line objects which has a limit of 50 bars.
See https://www.tradingview.com/pine-script-...
Release Notes: This version displays the average range on the upper line. If "Display average range as forex pips?" is enabled, the range value will be shown in pips.
Release Notes: Update parameter names
Release Notes: Fixed bug in yearly ADR. Thanks to @kiero!
Release Notes: Use the new arrays feature to track how many ADR to show
Release Notes: Add line color inputs
Release Notes: Fixed label alignment issue
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?