YaroslavG

TRIX Strategy[YaroslavG]

The TRIX indicator smooths price data and then looks at the daily (or whatever time frame is being used) percentage movement of that smoothed price data. This filters out much of the price noise that’s seen on the price chart. TRIX will rise on sustained moves higher in price, and will fall on sustained moves lower in price.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("TRIX Strategy[YaroslavG]",overlay=false)
emas=input(14)
trix=((ema(ema(ema(close, emas), emas), emas)-ema(ema(ema(close, emas), emas), emas)[1]) / ema(ema(ema(close, emas), emas), emas)[1]) * 10000
plot(trix)
plot(0,color=black)
if (crossover(trix,0))
    strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossunder(trix,0))
    strategy.entry("short", strategy.short)