only_fibonacci

OKX Signal BOT - Strategy Scanner & OrdererHello traders,
With the OKX Signal BOT - Strategy Scanner & Orderer, you can now design your own strategy, scan over 20 cryptocurrencies, and send orders for futures trades on the OKX exchange.


How to Use:

🌐 First, log into your account on the OKX exchange and create a signal bot.

📝 While creating the signal bot, note down the webhook URL and signal token variables given to you; they'll be needed later.

🔍 Select the trading pairs that the bot will work on.

📈 Add this indicator to your chart.

⚙️ Adjust the values of the indicators you will use in your strategy.

📊 Set your entry conditions and indicator setups according to your preference.

🚀 Decide which condition will generate a LONG signal and which will generate a SHORT signal.

🔗 Then, link these conditions with either an AND or OR connector.

🛠️ This also serves as a strategy designer.

🆔 Paste the signal token value you got from OKX into the OKX Signal ID section in the indicator.

➕ Add the cryptocurrency pairs you added to the bot on OKX to this design tool as well.

💾 Save and exit.

🚨 Set an alarm and paste the webhook URL link you got from OKX.

Congratulations, you can now send signals from Tradingview to the OKX exchange without needing any other platform.Warnings:
⚠️ Works only for futures trades.
📈 Make your leverage settings through the exchange.
🛑 It is recommended to set take profit and stop loss through the exchange.
🚫 If too many alarms are triggered, Tradingview may stop your alarms.
💡 Ensure that the coins you add in the symbol section are from the OKX exchange.
🔍 For futures trades, make sure the symbols end with ".P".
🎉 Enjoy using it!

AlgoTrade sevdası.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?