Hamster-Coder

FinandyHookLib

Hamster-Coder Uppdaterad   
Library "FinandyHookLib"
TODO: add library description here

createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (orderModel type from Hamster-Coder/OrderLib/7)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)

textFormatOptions
  Fields:
    price_format (series__string)
    percent_format (series__string)
Versionsinformation:
v2

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (orderModel type from Hamster-Coder/OrderLib/16)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v3
Versionsinformation:
v4

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (orderModel type from Hamster-Coder/OrderLib/18)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v5

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (orderModel type from Hamster-Coder/OrderLib/20)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v6

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (orderModel type from Hamster-Coder/OrderLib/21)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v7

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (orderModel type from Hamster-Coder/OrderLib/22)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v8

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (tradePositionModel type from Hamster-Coder/OrderLib/32)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v9

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (tradePositionModel type from Hamster-Coder/OrderLib/34)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v10

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (tradePositionModel type from Hamster-Coder/OrderLib/36)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions)
Versionsinformation:
v11

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (tradePositionModel type from Hamster-Coder/OrderLib/37)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions type from Hamster-Coder/TextLib/6)

Удалено:
textFormatOptions
Versionsinformation:
v12

Обновлено:
createOrderJson(model, hook_secret, options)
  Parameters:
    model (tradePositionModel type from Hamster-Coder/OrderLib/41)
    hook_secret (string)
    options (textFormatOptions type from Hamster-Coder/TextLib/6)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.