NgheTrader

Ichimoku Trend Direction

This script will help you detect the current trend of market use Ichimoku trading system. We use the default parameters.

To reduce risk, ONLY trade follow the trend of high time frame!

Very simple to use:
- Green background when market Up trend
- Red background when market Down trend

Have a nice trade! :P
Release Notes: Clean the code :P
Release Notes: Correct some parameter to fit with original Ichimoku Kinko Hyo by Mr. Goichi Hoshoda
Release Notes: Change some condition for better result! Good Luck! :D

NghềTrader.Com - Trên con đường trở thành trader chuyên nghiệp!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?