ChrisMoody

Code Plots - High, Low, Open, Close—Daily, Weekly, & Monthly!!!

Custom Code Plots High, Low, Open, Close
Plots Today And/Or Previous Day
Daily, Weekly, & Monthly TimeFrames

Default Settings:
Green = High
Silver = Open
Fuchsia = Close
Red = Low
Current D-W-M = Circles as Plots
Previous D-W-M = Cross as Plots

By Default The Current Days High, Low, Open, Close Plots. There are Check boxes On The Inputs Tab To Turn All Options On And Off.

***Tip - For Intra-Day Trades…I Find It Useful To Plot Previous Days High, Low, Open, Close For Support/Resistance , & Breakout Levels. Plotting the Current Weekly and Monthly Levels Is Also Very Useful.

***If You Trade Daily Charts The Previous Months Levels Are Very Useful as Support/Resistance , & Breakout Levels….

Code For High, Low, Open, Close
http://pastebin.com/Yps65Qkj

Video On Importing Custom Indicators from PasteBin:
http://videos.tradingview.com

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created By ChrisMoody on 6-14-2014
//Plots Current Days Open, High, Low, Close, And Or Previous Days. Both Days can be turned on and off with CheckBox
//Also plots Weekly and Monthly Versions
//Daily Session To be used on IntraDay Charts
study(title="_CM_High_Low_Open_Close", shorttitle="_CM_H_L_O_C", overlay=true)
st = input(true, title="Show Todays OHLC?")
sy = input(false, title="Show Yesterdays OHLC?")
swt = input(false, title="Show This Weeks OHLC?")
swy = input(false, title="Show Previous Weeks OHLC?")
smh = input(false, title="Show Monthly OHLC?")
spmh = input(false, title="Show Previous Months OHLC?")

//Daily
tdo = security(tickerid, 'D', open)
pdo = security(tickerid, 'D', open[1])
pc = security(tickerid, 'D', close)
pdc = security(tickerid, 'D', close[1])
ph = security(tickerid, 'D', high)
pdh = security(tickerid, 'D', high[1])
pl = security(tickerid, 'D', low)
pdl = security(tickerid, 'D', low[1])
//Weekly
wtdo = security(tickerid, 'W', open)
wpdo = security(tickerid, 'W', open[1])
wpc = security(tickerid, 'W', close)
wpdc = security(tickerid, 'W', close[1])
wph = security(tickerid, 'W', high)
wpdh = security(tickerid, 'W', high[1])
wpl = security(tickerid, 'W', low)
wpdl = security(tickerid, 'W', low[1])
//Monthly
mtdo = security(tickerid, 'M', open)
mpdo = security(tickerid, 'M', open[1])
mpc = security(tickerid, 'M', close)
mpdc = security(tickerid, 'M', close[1])
mph = security(tickerid, 'M', high)
mpdh = security(tickerid, 'M', high[1])
mpl = security(tickerid, 'M', low)
mpdl = security(tickerid, 'M', low[1])

//Daily Plots
offs_daily = 0 
plot(st and tdo ? tdo : na, title="Daily Open", style=circles, linewidth=2, color=silver)
plot(sy and pdo ? pdo : na, title="Previous Days Open", style=cross, linewidth=2, color=silver)
plot(st and pc ? pc : na, title="Daily Close", style=circles, linewidth=2, color=fuchsia)
plot(sy and pdc ? pdc : na, title="Previous Days Close", style=cross, linewidth=2, color=fuchsia)
plot(st and ph ? ph : na, title="Daily High", style=circles, linewidth=2, color=lime)
plot(sy and pdh ? pdh : na, title="Previous Daily High", style=cross, linewidth=2, color=lime)
plot(st and pl ? pl : na, title="Daily Low", style=circles, linewidth=2, color=red)
plot(sy and pdl ? pdl : na, title="Previous Daily Low", style=cross, linewidth=2, color=red)
//Weekly Plots
plot(swt and wtdo ? wtdo : na, title="Weekly Open", style=circles, linewidth=3, color=silver)
plot(swy and wpdo ? wpdo : na, title="Previous Weeks Open", style=cross, linewidth=3, color=silver)
plot(swt and wpc ? wpc : na, title="Weekly Close", style=circles, linewidth=3, color=fuchsia)
plot(swy and wpdc ? wpdc : na, title="Previous Weeks Close", style=cross, linewidth=3, color=fuchsia)
plot(swt and wph ? wph : na, title="Weekly High", style=circles, linewidth=3, color=green)
plot(swy and wpdh ? wpdh : na, title="Previous Weeks High", style=cross, linewidth=3, color=green)
plot(swt and wpl ? wpl : na, title="Weekly Low", style=circles, linewidth=3, color=red)
plot(swy and wpdl ? wpdl : na, title="Previous Weeks Low", style=cross, linewidth=3, color=red)
//Monthly Plots
plot(smh and mtdo ? mtdo : na, title="Monthly Open", style=circles, linewidth=4, color=silver)
plot(spmh and mpdo ? mpdo : na, title="Previous Months Open", style=cross, linewidth=4, color=silver)
plot(smh and mpc ? mpc : na, title="Monthly Close", style=circles, linewidth=4, color=fuchsia)
plot(spmh and mpdc ? mpdc : na, title="Previous Months Close", style=cross, linewidth=4, color=fuchsia)
plot(smh and mph ? mph : na, title="Monthly High", style=circles, linewidth=4, color=green)
plot(spmh and mpdh ? mpdh : na, title="Previous Monthly High", style=cross, linewidth=4, color=green)
plot(smh and mpl ? mpl : na, title="Monthly Low", style=circles, linewidth=4, color=red)
plot(spmh and mpdl ? mpdl : na, title="Previous Months Low", style=cross, linewidth=4, color=red)