RolandoSantos

TKP Weekly, Monthly and Yearly Fib Pivot Points

This script allows you to plot Weekly, Monthly and Yearly Fibonacci Pivot Points . I used templates from others I found on TradingView, special thanks given in the Script. I prefer Longer time frames, especially yearly Pivots , to predict reversals and places to trim risk, so this was tailored to my needs. Hope this helps!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer