sud14

NIFTY VIX BANDS

This script can be used to visually identify the 1 standard deviation range of price movement anticipated by NSE ticker for Volatility Index NSE:INDIAVIX
Ideal to use on NSE:NIFTY ticker only!

The NIFTY range is extended to Yearly, Monthly, Weekly, Daily based on the current value of INDIAVIX.

All options are customizable:
  • Time frame of the VIX Bands
    Select / De-select of Plots for Yearly, Monthly Weekly and Daily

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?