facejungle

utils

facejungle Uppdaterad   
Library "utils"
TODO: add library description here

maCustomseries(source, typeMa, length)
  Parameters:
    source (float)
    typeMa (simple string)
    length (simple int)

barCrossoverCounter(signalPrice, basePrice)
  Parameters:
    signalPrice (float)
    basePrice (float)

barCrossunderCounter(signalPrice, basePrice)
  Parameters:
    signalPrice (float)
    basePrice (float)
Versionsinformation:
v2

Добавлено:
priceSource(source)
  Parameters:
    source (simple string)
Versionsinformation:
v3
Versionsinformation:
v4

Добавлено:
okxAlertMsg(action, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount)
  Parameters:
    action (string)
    signalToken (string)
    orderType (string)
    orderPriceOffset (string)
    investmentType (string)
    amount (string)
Versionsinformation:
v5

Updated:
maCustomseries(source, typeMa, length)
  Parameters:
    source (float)
    typeMa (simple string)
    length (int)
Versionsinformation:
v6
Versionsinformation:
v7
Versionsinformation:
v8
Versionsinformation:
v9

Removed:
okxAlertMsg(action, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount)
Versionsinformation:
v10

Added:
okxAlertMsg(action, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount)
  Parameters:
    action (string)
    signalToken (string)
    orderType (string)
    orderPriceOffset (string)
    investmentType (string)
    amount (string)
Versionsinformation:
v11

Обновлено:
maCustomseries(source, typeMa, length, offset, sigma)
  Parameters:
    source (float)
    typeMa (simple string)
    length (int)
    offset (simple float)
    sigma (simple int)

Удалено:
priceSource(source)
Versionsinformation:
v12
Versionsinformation:
v13
Versionsinformation:
v14
Versionsinformation:
v15

Добавлено:
fj_stdev(src, length, mult, middleType)
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    mult (float)
    middleType (simple string)

counterEvent(enent, enent2)
  Parameters:
    enent (bool)
    enent2 (bool)

avgOpenPositionPrice()

getLabelMessage(msgType, price)
  Parameters:
    msgType (string)
    price (float)

labelService(reason, triggerPrice, labelPrice, comment)
  Parameters:
    reason (string)
    triggerPrice (float)
    labelPrice (float)
    comment (string)

commentTriggerCustomseries(trigger)
  Parameters:
    trigger (string)

commentOrderCustomseries(direction, trigger)
  Parameters:
    direction (string)
    trigger (string)
Versionsinformation:
v16

Обновлено:
commentOrderCustomseries(reason, trigger, tradeNo, qty)
  Parameters:
    reason (string)
    trigger (string)
    tradeNo (int)
    qty (float)

Удалено:
getLabelMessage(msgType, price)

labelService(reason, triggerPrice, labelPrice, comment)
Versionsinformation:
v17
Versionsinformation:
v18
Change maxLag
Versionsinformation:
v19

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.