cbryce23

RSI MTF Dashboard

This is an RSI dashboard, which allows you to see the current RSI value for five timeframes across up to 8 tickers of your choice. This is a useful tool to gauge momentum across multiple timeframes, where you would look to enter a buy with high RSI values across the timeframes (and vice versa for sell positions).

Conversely, some traders use RSI to identify potential areas for reversals, so you would look to buy with low RSI values (and vice versa for sell positions).

In the settings, please select which 5 timeframes you require. Then select which tickers you wish to see, and you will find a dashboard on your chart to show the RSI values. The dashboard can be highlighted when the RSI value shows bearish momentum (a value under 50, of your choice) and bullish momentum (a value over 50, again of your choice). These colours and values are fully customisable.

In the settings you can also select the location of the dashboard, as well as some colour and transparency settings to enable the best possible view on screen.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?