Yatagarasu_

Support & Resistance Trendlines with PP + Fib. Channel

Yatagarasu_ Premium Uppdaterad   
Support & Resistance Trendlines with Pivot Points + Fibonacci Channel


It is based on atolelole's script, I only made it more configurable so please check out his script.
I added the possibility to change values and add additional retracement and extension levels.
I also made it customizable with the possibility to change lines color, width and style.
Release Notes:
Added groups
Release Notes:
Added extend channel lines
Adjusted lines transparency default values
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?