geneclash

Fractal Break Imbalance / Fair Value Gap (FVG) / Liquidity Void

geneclash Uppdaterad   
Fractal Break Imbalance / Fair Value Gap (FVG) / Liquidity Void

Order imbalances in either direction, either excess buy or sell orders, reduce liquidity. The market will seek to fill gaps sooner or later. The script marks an imbalance / FVG after a fractal break. It also marks any other imbalance.

Default Colours:

Green - Imbalance after fractal break to the upside
Red - Imbalance after fractal break to the downside
Yellow - Other imbalances

How To Use:

Gaps can be used to determine possible entries and targets. Those familiar with liquidity raids, supply and demand, and ICT concepts may realise it's potential.

Indicator in use:

Versionsinformation:
Alerts added
Versionsinformation:
Option to hide filled gaps
Option to change line type and colours of fractal break

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?