dinhchien

Predict DinhChienFX's

1. Identify the trend
* On the chart:
a. Part of Dow theory: multi-trades active at the impulse waves.
Uptrend trend:
- HH / Higher High: The following peak is higher than the previous one.
- HL / Higher Low: The back bottom is higher than the previous one.
Downtrend:
- LL / Lower Low: The back bottom is lower than the previous one.
- LH / Lower High: The posterior peak is lower than the previous one
b. Keltner price channel:
Uptrend: Go above Upper 2
Bearish trend: Down to Lower 2
* Under Chart:
Stochastic indicator: 21 past candles
- Uptrend: Index K and D surpass 80
- Buy zone: Index D is large 80.
----------------------------
- Downward trend: K and D indexes go down to 20.
- Sell zone: Index D is less than 20.

RSI indicator: 21 past candles
- Uptrend: value exceeds 80.
- Downward trend: value exceeds 20.

ADX indicator: Used to identify a strong trend
- ADX smooth: 9
- DI: 9

2. Entry point:
- Buy: wait to buy on the Upper Keltner channel.
- Sell (sell): wait for sell at the Lower Keltner channel.

3. Take profit, stoploss
ATR indicator (20) (Average true range) * 2

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta dinhchien för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.