Quantigenics

Support and Resistance Levels and Zones [Quantigenics]

Support and Resistance Levels and Zones Indicator is an enhanced support and resistance indicator in that typical support and resistance levels are crucial concepts in technical analysis representing price levels where selling or buying momentum tends to halt, typically leading to a price reversal.

The Support and Resistance Levels and Zones Indicator goes beyond static levels by identifying dynamic 'zones'. These zones, depicted as shaded areas, offer more nuanced insights, acknowledging that markets are not rigid but fluctuating entities. Traders can leverage these zones, alongside the standard levels that the indicator plots, to better time their entries and exits, maximizing potential profitability and minimizing risk.

This is a "must-see on your charts" indicator and while scrolling back looking at historical data shows the amazing power of this indicator, it's even better in realtime LIVE price action and the price can tend to hit the Support and Resistance Levels and Zones multiple times intrabar.

GOLD 1HR

CL1! 15MIN

Enjoy!

Quantigenics Premium Indicator Suite
Visit www.quantigenics.com to subscribe
E-mail us at support@quantigenics.com
Happy Trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?