juliorobalva

Market Sessions Day & Candles JRA V2.0

Market Sessions Day & Candles JRA V2.0

This indicator will allow you to:

- Create boxes for the Market Hours for:
'♯1 SESSION TOKYO'
'♯2 SESSION LONDON'
'♯3 SESSION NEW YORK'
You will be able to change the Hours depending your TimeFrame
You will be able to extend the boxes for the Market Hours and Have Fibonacci Levels on it.
- With every one of it you can change the style of Box for the Market Hours
- You can show Labels for the Market hours as well other options like Price or Pips
- Show the Candles for the TimeFrames depending your settings
- You can change the Candles settings to be Candle or Bar
- Candle Resolution on Timeframe
-Maximum candles to Display
-Show or Unshown Timeframes Candles
-Change colors on candles

Every option has a Tip to understand the function to it

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?