Library "condition"
True/False Condition tools and toggles for booleans and utility.
suggested use is checking if a calculation is required, or can be skipped
speeding up script calculations in realtime and historical scenarios.

isonlywihtout(_first_cond, _second_cond)
  output is true only if first true and second false
  Parameters:
    _first_cond: (bool) First Condition
    _second_cond: (bool) Second Condition
  Returns: True if coditions met

isonlywih(_first_cond, _second_cond)
  output is true only for the first condition if the second condition is also true
  Parameters:
    _first_cond: (bool) First Condition
    _second_cond: (bool) Second Condition
  Returns: True if coditions met

isactive(_cond)
  output is true active only while actively true
  Parameters:
    _cond: (bool) Condition met
  Returns: True if coditions met

isnotactive(_cond)
  output is true only while condition is not active
  Parameters:
    _cond: (bool) Condition met
  Returns: True if coditions met

isontoggle(_cond)
  output is true and holds on True activation , na input has no effect, only a false will disengage
  Parameters:
    _cond: (bool) Condition met
  Returns: True if coditions met

isofftoggle(_cond)
  output is true and holds on False activation, na input has no effect, only a true will disengage
  Parameters:
    _cond: (bool) Condition met
  Returns: True if coditions met

isnotboth(_first_cond, _second_cond)
  output is false only if both are active, either or neither pass true
  Parameters:
    _first_cond: (bool) First Condition
    _second_cond: (bool) Second Condition
  Returns: True if coditions met

isneither(_first_cond, _second_cond)
  output is false only if both are active, either or neither pass true
  Parameters:
    _first_cond: (bool) First Condition
    _second_cond: (bool) Second Condition
  Returns: True if coditions met

isbothtoggled(_first_cond, _second_cond)
  output is true and held when both trigger true, and only disengages if both are false at once
  Parameters:
    _first_cond: (bool) First Condition
    _second_cond: (bool) Second Condition
  Returns: True if coditions met
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.