spacekadet17

Accumulation/Distribution Bands & Signals (BTC, 1D, BITSTAMP)

This is an accumulation/distribution indicator for BTC/USD (D) based on variations of 1400D and 120D moving averages and logarithmic regression. Yellow plot signals Long Term Accumulation, which is based on 1400D (200W) ALMA, orange plot signals Mid Term Accumulation and is based on 120D ALMA, and finally the red plot signals Long Term Distribution that's based on log regression. It should be noted that for red plot to work BTC 1D BITSTAMP graph must be used, because the function of the logarithmic regression was modified according to the x axis of the BITSTAMP data.
Signal bands have different coefficients; long term accumulation (yellow) and and the log regression (red) plots have the highest coefficients and mid term accumulation (orange) has the lowest coefficients. Coefficients are 6x, 3x and 1.5x for the red (sell) and yellow (buy) plots and 1x, 2x and 3x for the orange (buy) plot. Selling coefficient for the yellow and the orange plots are respectively 2x and 1x. Buy and sell signals are summed up accordingly and plotted at the top of the highest band.
Acknowledgement: Credits for the logarithmic regression function are due @memotyka9009 and Benjamin Cowen BTCUSD
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?