MXWLL-Capital-Trading

MTF Key Levels [Mxwll]

Mxwll MTF S/R:
The Mxwll MTF Support & Resistance indicator is designed to identify crucial support and resistance levels across multiple timeframes. By considering various timeframes, this indicator provides a more comprehensive view of the market's underlying structure. It allows traders to extend lines in various configurations and covers timeframes ranging from 5 minutes to weekly. By considering price action across multiple timeframes, the indicator provides a more comprehensive understanding of the market's supply and demand dynamics. Traders can use the Mxwll MTF Support & Resistance Indicator to refine their trade entries and exits, manage risk, and establish potential price targets.

FEATURES
  • 5 Minute to Weekly Key Levels
  • Accurate Multi-Timeframe Support and Resistance
  • Customize To Extend The Lines - Left, Right and Right Across The Chart
  • Interplay Between Support and Resistance Levels
  • Change Colours Of S&R

Change Colours Of S&R Lines

INSTRUCTIONS
Select Your Timeframe -> Unselect the S&R Levels That Are Less Than The Timeframe - Trade

Versionsinformation:
Update to main image

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?