I11L

I11L - Reversal Trading Ideas by Larry Connors

I11L Uppdaterad   
This is my own Twist on Larry Connors Simple Tradingideas.
It Combines the RSI, Averaging In and the Lowest Bars in a Single System.
The current Configuration is designed for the Daily Timeframe.
Feel free to play with the Parameters and keep in mind that Larry Intended to buy fear and sell the greed!

The Rules are the following:

---Buy---
Buy, if the lowest Bar of your Configuration has been hit (default is set to 7).

---Average Down--
Buy, if the lowest Bar of your Configuration * Your open trades has been hit AND only if the buyin is atleast 1% cheaper.

---Close---
Close, if the RSI closes above a certain level (default is set to 70).

---TP---
There is no TP

---SL---
There is no SL, so be cautions of your tail Risk!
Versionsinformation:
Added a Medium Term Filter to Buy only if the Close is above the 55 Day average if onlyBuyWhenAbove55Average is true.
Larry Connors sugested beeing above 200 Days, the Turtle Traders use 20 or 55 Days instead.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?