Trade_by_DB

Triple RSI strategy

This strategy is commonly used both in forex and stock markets for reversal trading. when the rsi line reaches and crosses simultaneously at 3 rsi setups i.e at 7, 14, and 21, a signal is generated.

This strategy works best in 1-hour timeframe. It provides over 60 to 80 percent accuracy in 1-hour timeframe.

In the stock market, this strategy provides an excellent entry point, if one is seeking small profits.
One can expect to make around 10 to 50 pips in the forex market easily. However, I advise seeking support from price action from the lower timeframe in the forex market.

I hope you like it.
Follow for more strategies and scripts like this.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?