MA_PT

json

Library "json"
Convert JSON strings to tradingview       
▦ FEATURES ▦                        
█ Json to array  █ Get json key names  █ Get json key values █ Size of json
                 

get_json_keys_names(raw_json) Returns string array with all key names
  Parameters:
    raw_json: (string) Raw JSON string
  Returns: (string array) Array with all key names

get_values_by_id_name(raw_json, key_name) Returns string array with values of the input key name
  Parameters:
    raw_json: (string) Raw JSON string
    key_name: (string) Name of the key to be fetched
  Returns: (string array) Array with values of the input key name

size_of_json_string(raw_json) Returns size of raw JSON string
  Parameters:
    raw_json: (string) Raw JSON string
  Returns: Size of n_of_values, size of n_of_keys_names
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.