only_fibonacci

Absorbing System Support and Resistance

only_fibonacci Uppdaterad   
Hello Traders :)
I am Only Fibonacci.


My purpose in coding this indicator was to detect support and resistance more easily.

What is the working principle of this indicator?
This tool detects pivot points.
If the length of the sell pin is higher than the length of the buy pin, it is considered as resistance.
It detects the formation according to the length of the pivot point and draws a line until this level is broken.


The main purpose is to add a new perspective to support and resistance detection and to prepare an educational code sequence.

The codes are open to everyone, you can develop as you wish.
In the settings you can choose whether you want to see the breakdowns, you can also choose whether the breakdowns will be with the wicks or the body.


func("RES")
func("SUP")
It is written in a functional way.
If you call "RES" inside the func method, it draws the resistors. If you throw a call other than "RES" it draws the supports.
The main concept here;
"RES" = Resistance
"SUP" = Support

Versionsinformation:
Box added.
If the box option is active, lines are removed.
Boxes and lines cannot be drawn at the same time.

AlgoTrade sevdası.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?