TheYangGuizi

Percent Difference Between VWAP and Price MTF

Shows the difference between vwap and price in percent.
You can can choose between multiple timeframe vwap . Default is normal daily.
The levels on the indicator can be changed to whatever you want to.

In the chart above we can see eurusd reverting up at 3% below monthly vwap , after the brexit dip, It then turns down again at 1% from monthly and lastly it turns up again at 2% from monthly.

Script is a small modification of this:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="Percent difference between price and vwap")


TimeFrame = input('D')
start = security(tickerid, TimeFrame, time)

newSession = iff(change(start), 1, 0)

vwapsum = iff(newSession, hl2*volume, vwapsum[1]+hl2*volume)
volumesum = iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = iff(newSession, volume*hl2*hl2, v2sum[1]+volume*hl2*hl2)
myvwap = vwapsum/volumesum


src=input(close)
xSMA = myvwap
nRes = abs(src - xSMA) * 100 / src
plot(nRes, color=navy, style=histogram, histbase=0, title="PD MA")

level1=input(1.28)
level2=input(2.1)
level3=input(2.5)
level4=input(3.09)
level5=input(4.1)

hline(0, title="Base Line", color=black, linestyle=solid)
a=hline(level1, title="1", color=lime, linestyle=dotted)
b=hline(level2, title="2", color=orange, linestyle=dotted)
c=hline(level3, title="3", color=orange, linestyle=dotted)
d=hline(level4, title="4", color=red, linestyle=dotted)
e=hline(level5, title="5", color=maroon, linestyle=dotted)