simwai

Candlestick OB Finder

Introduction

Hello, this here is a non-repainting candlestick indicator which is able to detect OB looking candlestick formations.

Usage

It can be used to confirm entries, but be aware that it produces a lot of false signals.
Somehow the swings tend to reverse at these points.
I recommend the 10–15 minutes timeframe.

I hope you enjoy this small indicator. :)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?