malk1903

London Killzone + Deviations[MK]

For traders that use the London Killzone session high/low to project possible take profit targets.

The indicator will determine the current day London killzone high and low range and draw a range box to the right of the last candle on the chart. Drawing to the right of the chart keeps the workspace cleaner.

The high/low range is then used to project Standard Deviation levels above and below the London range.

Levels projected are +/- 1, 2, 2.5, 3, 4.

Users of the script should conduct proper backtesting using a large data range before applying to live accounts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?