loxx

Goertzel Cycle Period Adaptive Fisher Transform [Loxx]

Goertzel Cycle Period Adaptive Fisher Transform is an adaptive Fisher Transform using the Goertzel Cycle Algorithm to derive length inputs.

What is Goertzel Cycle Algorithm?
Read here:
What is Fisher Transform?
The Fisher Transform is a technical indicator created by John F. Ehlers that converts prices into a Gaussian normal distribution.

The indicator highlights when prices have moved to an extreme, based on recent prices. This may help in spotting turning points in the price of an asset. It also helps show the trend and isolate the price waves within a trend.

Included:
  • Zero-line and signal cross options for bar coloring
  • Customizable overbought/oversold thresh-holds
  • Alerts
  • Signals

***Please note, the Goertzel Cycle Algorithm is processor heavy, so this indicator will take some time to load.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?