ucsgears

UCSgears_Transaction Valuation Index

Here is the Version 2 of the TVI indicator posted earlier.

This is inspired from the Value Charts Indicator.


Version 1

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears, Inspired from the Value Bands published recently
// Also Inspired from the Hubert Senters "Death of Fundamentals" Webinar
// Version 2 Utilizes the Plotbar feature. 

study(title="UCS_Transactional Valuation Index", shorttitle="UCS_TVI", overlay=false)
// INPUT
lbl = input(5, minval=1, title="Look Back Period Length")
sd = input(0.2, minval=0.1, title = "Zone Multiplier")

// Transactional Value
tvio = ((open-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvic = ((close-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvih = ((high-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
tvil = ((low-(sma(close,lbl)))/sma(tr, lbl))/sd
h0=hline(0, "Zero Line", gray, solid, 1)
h1=hline(+4, "Fair Value Top", green, solid, 1)
h2=hline(-4, "Fair Value Bottom", green, solid, 1)
h3=hline(+8, "Over Value", orange, dashed, 1)
h4=hline(-8, "Under Value", orange, dashed, 1)
h5=hline(+12,"Extremely Over Value", red, dashed, 2)
h6=hline(-12,"Extremely Under Value", red, dashed, 2)
fill(h1,h2, green, 90, "Fair Value Zone")
fill(h1,h3, orange, 90, "Over Value Zone")
fill(h3,h5, red, 90, "Extremely Over Value Zone")
fill(h2,h4, orange, 90, "Under Value Zone")
fill(h4,h6, red, 90, "Extremely Under Value Zone")

palette = open <= close ? green : red
plotbar(tvio,tvih,tvil,tvic, color=palette, title = "TVI Bars")