KevanoTrades

Ehlers_Super_Smoother

KevanoTrades Uppdaterad   
The 2 Pole and 3 Pole Super Smoother Filters were developed by John Ehlers and described in "Chapter 13: Super Smother" of his book Cybernetic Analysis for Stocks and Futures.
The 2 Pole Smoother is described as being a better approximation of price, whereas the 3 Pole Smoother has superior smoothing.

Library "Ehlers_Super_Smoother"
Provides the functions to calculate Double and Triple Exponentional Moving Averages (DEMA & TEMA)

twoPole(_source, _length) Calculates 2 Pole Ehlers Super Smoother Filter
  Parameters:
    _source: -> Open, Close, High, Low, etc ('close' is used if no argument is supplied)
    _length: -> Ehlers Super Smoother length
  Returns: 2 Pole Ehlers Super Smoothing to an input source at the specified input length

threePole(_source, _length) Calculates 3 Pole Ehlers Super Smoother Filter
  Parameters:
    _source: -> Open, Close, High, Low, etc ('close' is used if no argument is supplied)
    _length: -> Ehlers Super Smoother length
  Returns: 3 Pole Ehlers Super Smoothing to an input source at the specified input length
Versionsinformation:
v2
Corrected "Description", no other changes, v2 will work exactly like v1

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.