bartekhl

Harmonic Sine Waves model plot

Hey,
Here is another tool that I created. I could not find anything similar.
This script is creating a sine wave, based on the given length, amplitude, horizontal vertical offset.

After this it plots also nearest harmonics to the base sine wave and draws it on the chart.
At the last step it sums up the value for base sine wave with its harmonics.

This is a great way to experience how 4 basic sine waves, when summed up, are creating more complex chart.
This shows that the 'chaotic' chart can be built on just a few most important factors.

You do not have to "know every single fact" about the asset to make a proper forecast.
You just need those most important.
It is crucial though, to offset the chart in a correct way, so it is in phase with the asset that we work on.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?