Mohit_Kakkar08

Live PnL v1.0

Live P&L for multiple stocks, currencies, crypto and commodities can now be tracked for your favorite scripts, pair trading etc.

This indicator gives provision to add up to 3 stocks/futures/currency with Buy and Sell, Quantity (can be lot size or any other) and Entry Price and set as default so that every time you put back this indicator you can monitor the live Profit / Loss figure.

This indicator will help trade to evaluate and track tips/trades of experts on social media and Media platforms and check their accuracy themselves in an organized way.

Apart from paper trading a trade or multiple positions ones combined together it also gives a feeler of combined Mark to live Market Drawdowns or Profitability.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?