QuantNomad

Portfolio Performance

QuantNomad Uppdaterad   
This indicators will help you to compute portfolio performance and display results with a stats table and a nice monthly chart.

In this script you can do following:
  • Compose portfolio with up to 15 instruments
  • Change Initial capital / date range / rebalancing period
  • Compare portfolio performance with a benchmark
  • Compute basic stats
  • Compute instruments contribution
  • Display monthly performance of portfolio and benchmark
  • Change style for almost everything you see on your chart

Hope it will be useful for you!

Thanks to @MUQWISHI for helping me coding it.

Disclaimer
Please remember that past performance may not be indicative of future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.
Versionsinformation:
Small fixes

My First Live Course: qntly.com/101
Pine Programming v5: qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: qntly.com/advpine

Hire Me: qntly.com/hirepine
Telegram: qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?