tarasenko_

Extreme Volume Support Resistance Levels

tarasenko_ Uppdaterad   
Extreme Volume Support Resistance Levels are S/R levels(zones, basically), based on extreme volume .

Settings:
  • Lookback -- number of bars, which algorithm will be using;
  • Volume Threshold Period -- period of MA (Volume MA), which smoothers volume in order to find the extremes;
  • Volume Threshold Multiplier -- multiplier for Volume MA, which "lift" Volume MA and thus will provide the algorithm with more accurate extreme volume ;
  • Number of zones to show -- number of last S/R zones, which will be shown on the chart.

RU:
Extreme Volume Support Resistance Levels — это уровни S/R (зоны, в основном), основанные на избыточном объеме.

Параметры:
  • Lookback -- число баров, которое алгоритм будет использовать для расчётов;
  • Volume Threshold Period -- период MA (Volume MA), которая сглаживает объем для нахождения экстремумов объёма;
  • Volume Threshold Multiplier -- множитель для Volume MA, который "поднимает" Volume MA и тем самым обеспечивает алгоритм более точными значениями экстремального объёма;
  • Количество зон для отображения -- количество оставшихся зон S/R, которые отображаются на графике.
Versionsinformation:
Big update:
+ MTF: now you can choose timeframes to extract data from and even create your own timeframes;
+ Logic update;
+ Structured documentation for curios people;
+ Dashboard(DB) for tracking your chosen MTF and current timeframe so you can easily distinguish one another;
+ Little customization for DB;
+ Minors.
Versionsinformation:
+ Quick logic fix.
Versionsinformation:
+ Minors;
Versionsinformation:
+ Big logic fix, now algorigthm is nearly 10x faster and more efficient;
+ Added little of customization for zones;
+ Changes in code documentation;
+ Minors;
Versionsinformation:
+ Minors;

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?