melihtuna

Profit Maximizer PMax Strategy - Long-Short

I developed a different strategy perspective for the Profit Maximizer PMax indicator prepared by Kıvanç Özbilgiç.

When you come to the settings section;
- You will see 2 options as Straregy Type. You can test the price and pmax intersections as different strategies.
- I added the Long-Short option for spot traders to calculate the profitability rate correctly. Spot traders should not choose this option.

Here you can set alarms on the original indicator with the parameters you find successful.

Türkçe:
Kıvanç Özbilgiç tarafından hazırlanan Profit Maximizer PMax indikatör için farklı bir strateji bakış açısı geliştirdim.

Ayarlar bölümüne geldiğinizde;
- Straregy Type olarak 2 seçenek göreceksiniz. Fiyat kesişimi ve pmax kesişimlerini, farklı stratejiler olarak test edebilirsiniz.
- Spot işlem yapanlar için karlılık oranını doğru hesaplayabilmeleri için Long-Short seçeneği ekledim. Spot işlem yapanların bu seçeneği seçmemeleri gerekmektedir.

Burada başarılı bulduğunuz parametreler ile orijinal indikatör üzerinde alarmlar kurabilirsiniz.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?