ichimokuK

Sonic R & RSI only BTCUSD D1 strategy

Sonic R & RSI only BTCUSD D1 strategy
for t.me/beincypto_vn


for those who want to create their own strategy
Use the explanations in the strategy to copy and edit a strategy for yourself

buy when on the chart is buyEMA or buyRSI
close buy order when on chart is closeEMA or closeRSI

please use coinbase exchange time frame D1
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?