IndexaZ

12&50 RSI + %R

IndexaZ Uppdaterad   
2/50 RSI+ %R is a PineScript indicator that combines two popular technical indicators, the Relative Strength Index (RSI) and the Williams %R. The indicator plots two lines, K and D, which represent the smoothed moving averages of the RSI. It also plots the RSI with a 60-period length and the Williams %R with a 21-period length. The indicator can be used to identify overbought and oversold conditions, as well as potential reversals.

Here are some of the key features of the script:

It uses two different RSI lengths to provide a more comprehensive view of the market.
It plots the Williams %R, which can be used to identify overbought and oversold conditions.
It includes overbought and oversold levels to help traders identify potential entry and exit points.
Versionsinformation:
Update for the script image
Changed a few old messages
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?