fadizeidan

ICT HTF MSS & Liquidity (fadi)

ICT HTF MSS & Liquidity provides higher timeframe view of where the liquidity may reside and when higher timeframe market structure shift has occurred.

In his 2022 mentorship, ICT has advocated used the 15m chart to watch for liquidity and looking for lower timeframes for entry (5m,4m,3m,2m,1m).

Liquidity will reside above pivot points and ICT pivot points are based on 3 candle formation for the short term, three short term formation for intermediate, and three intermediate formation for the long terms.


Options
Timeframe Timeframe to monitor
Use the Short, Intermediate, or Long Term highs and lows

Liquidity Styles
Open liquidity line style, size, and color
Claimed liquidity line style, size, and color
Extend the open liquidity line beyond the current candle
Number of lines to display, this includes claimed and open

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?