LonesomeTheBlue

Pivot Points High Low Multi Time Frame

Hello All,

There are built-in and published Pivot Point High Low indicators in Public Library but as far as I see none of them is for Higher Time frames. so I decided to write & publish this script. I hope it would be useful while trading or developing your own scripts. I also did this to use in one of my future projects (we will see it in a few weeks/months ;)).

I tried to make all settings optional, so you can play with them as you wish.


P.S. There is no control mechanism if the chart time frame is lower than the time frame in the options. So you better set higher time frame in the options than the chart time frame.Enjoy!
Release Notes: Removed unnecessary codes.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?