processingclouds

Invisible Friend

Looking into a question from user Alex100, i realized many people do want some kind of values displayed on chart when they hover the mouse over different bars.

As pinescript does not have any feature like pop up box, the only way is to plot a line and than see indicator values at top left. So when mouse is moved around the value displayed changes. As we just need the value, we do not want to clutter the chart with another line.

  • Using display.none will hide the value from indicator value also
  • Using color.white will also color the indicator value to white, making it invisible

So the solution is very simple, and requires a bit of creativity. We create an invisible line, in any color we like :)


This indicator is a tutorial on how to display indicator values without the line showing up and also this can be implemented as displaying data for each bar on mouse hover.-----
Check My Public Creations In The Meantime:
Buy Monday Exit Tuesday with StopLoss and TakeProfit
Close Combination Lock Style Visual Appeal Indicator
High-Low Box between Earnings with ability to Add Custom Boxes
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?