CRabbit

RSI Buy & Sell Trading Script

CRabbit Pro Uppdaterad   
This is my first attempt at a trading script using the RSI indicator for Buy & Sell signals (so please be nice but would appreciate any constructive comments).

Starting with $100 initial capital and using 10% per trade

You can select which month the backtesting starts

There is also a monthly table (sorry can’t remember who I got this from) that shows the total monthly profits, but you’ll need to turn it on by going into settings, Properties and in the Recalculate section tick the “On every tick” box

It should do the following:
Open Buy order if the RSI > 68 and the current Moving Average is greater than the previous Moving average
• TP1 = 50% of Order at 0.4%
• TP2 = 50% of order at 0.8%
• SL = 2% below entry
• Close Buy order if the RSI < 30

Open Sell order if the RSI < 28 and the current Moving Average is less than the previous Moving average
• TP1 = 50% of Order at 0.4%
• TP2 = 50% of order at 0.8%
• SL = 2% above entry
• Close Buy order if the RSI < 60

I would like to build on this if you have any ideas/ code that could help like the following:
• Move the SL to break even when it hits TP1
• Move the SL to TP1 when TP2 hits
• Moving take profit code so I can let the some of the trade stay in play (activate if it hits 1% profit and close trade if price retracts 0.5%)
Release Notes:
Slight change on the line 55-57 and 67-69
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?