DovCaspi

Hammer, Hanging man, Shooting star, Inverted hammer Indicators

This script creates Hammer, Hanging man, Shooting star, Inverted hammer chart indicators.
RED + CROSS = Sell
GREEN + DOT = Buy
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Hammer and Hanging man", overlay=true)

high_h = high[1]
low_h = low[1]
open_h = open[1]
close_h = close[1]

shadow_h = high_h - low_h
body_h = abs(open_h - close_h)
bodyMid_h = 0.5 * (open_h + close_h) - low_h


shadow = high - low
body = abs(open - close)
bodyMid = 0.5 * (open + close) - low
bodyRed = open > close and body > (0.3 * shadow)
bodyGreen = close > open and body > (0.3 * shadow)

bodyTop =  bodyMid_h > (0.7 * shadow_h)
bodyBottom =  bodyMid_h < (0.3 * shadow_h)
hammerShape = body_h < (0.5 * shadow_h)

hangingMan = bodyRed and hammerShape and bodyTop ? high_h : na
hammer = bodyGreen and hammerShape and bodyTop ? high_h : na

shootingStar = bodyRed and hammerShape and bodyBottom ? low_h : na
invertedHammer = bodyGreen and hammerShape and bodyBottom ? low_h : na

plot( hangingMan  , title="Hanging man", style=cross, linewidth=10,color=red, transp=95, offset = -1)
plot( hammer  , title="Hammer", style=circles, linewidth=10,color=green, transp=95, offset = -1)


plot( shootingStar  , title="Shooting star", style=cross, linewidth=10,color=red, transp=95, offset = -1)
plot( invertedHammer  , title="Inverted hammer", style=circles, linewidth=10,color=green, transp=95, offset = -1)