BinarySword

[TEMPLATE] Code Block Comments

BinarySword Uppdaterad   
█ OVERVIEW
Here I present to the community at large a collection of code comment blocks that I think will be useful, especially for larger script projects bordering on 2,000 lines or above of code.


█ PLANNED FUTURE UPDATES
  • Work with the community to expand this template to be even more useful with the inclusion of useful global colour sets, variables, tooltips, groups, etc.
  • better script thumbnail.
  • full-screen table or label outlining the script's use-cases.
Versionsinformation:
█ CHANGELOG
  • = Code block comments to better adhere to the TradingView Code Style Guidelines. Resulting in an overall reduction of code from 2005 to 1750 lines.
  • = A few spacing issues that were missed in the initial release.
  • = Index numbering under "2. Indicators and Functions" where B1... skipped to B3...
Versionsinformation:
->

Versionsinformation:
->

  • ADD = ASCII header code comment + comment on how to create your own.
  • CHANGE = Revision History ⮩ to ⇲ as fixes some minor formatting issues.

Comments:
I took a break from trading but I am back now and exploring all the fantastic new features of PineScript. Expect to see new scripts released in the coming months :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?