Takazudo

2Tier Ichimoku Pyramiding [Takazudo]

Takazudo Pro Uppdaterad   
Ichimoku based pyramiding strategy example that was tested on 4h TF.
  • makes the first entry when 2Tier Kumo breakout was occurred.
  • makes the extra entries when higher-low (on long) or lower-high (on short) was occurred.
  • uses short term MACD reversal + stop entry as a confirmation of the trend.
  • slack trailing stop loss.
  • changes entry quantity by the percentage of SL.
  • prevents the ranged entry.
This is just an example of how to trade using Ichimoku signals.
Release Notes: added ATR based TP padding
Release Notes: tweaked pyramiding entry timing
Release Notes: Fixed compile error.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?