MUQWISHI

All Candlestick Patterns Screener [By MUQWISHI]

MUQWISHI Uppdaterad   
▋ INTRODUCTION :
The Candlestick Patterns Screener has been designed to offer an advanced monitoring solution for up to 40 symbols. Utilizing a log screener style, it efficiently gathers information on confirmed candlestick pattern occurrences and presents it in an organized table. This table includes essential details such as the symbol name, signal price, and the corresponding candlestick pattern name.

_______________________
▋ OVERVIEW:

_______________________
▋ CREDIT:
Credit to public technical “*All Candlestick Patterns*” indicator.

_______________________
▋ USAGE:

_______________________
▋ Final Comments:
  • For best performance, add the Candlestick Patterns Screener on active symbol chart like QQQ, SPY, AAPL, BTCUSDT, ES, EURUSD or …etc.
  • Candlestick patterns are not a major concept to build a trading decision.
  • Personally, I see candlestick patterns as a means to comprehend the psychology of the market, and help to follow the price action.

Please let me know if you have any questions.
Thank you.

Versionsinformation:
Minor Adjustments
Versionsinformation:
Updated CandlestickPatterns library to version 2.
Versionsinformation:
- An alert has been added.
Now traders have the ability to create an alert for the screener!.


Trusted Pine Programmer, I Provide Coding Services. For Inquiries
► Website muqwishi.com/home/quotation/
► Telegram t.me/MUQWISHI


⛾ Support My Work on “Buy Me a Coffee” buymeacoffee.com/muqwishi
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?