Investoz

ATR Strategy for most volatile FOREX pairs

1211 visningar
45
A strategy suitable for volatile Forex pairs. The strategy is simple, buy low band and sell short high band. Doing so, you will always be in a trade, that is important to understand.

Tested on 1 hour charts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?