mrbongiolo

Distance from EMA Levels

mrbongiolo Pro Uppdaterad   
Display up to 4 distance from EMA levels, by default it's based on the 5m timeframe.
Release Notes: Allow configuration of each individual level, by default Levels 1 and 2 will use the EMA based on the HIGH value and Levels 3 and 4 will use the EMA based on the LOW value.
Release Notes: Rollback to release v79, as using an individual EMA calculation for each level is not required.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?