NorthStarDayTrading

NSDT Fair Value Gap

This script is our version of the "Fair Value Gap".

A Fair Value Gap is nothing more than a series of 3 candles with a gap between a candle high/low and a candle high/low two candles prior.

For example:
A Gap Up - the Low of a candle is higher than the High of two candles back.
A Gap Down - the High of a candle is lower than the Low of two candles back.

Typically, on a Gap Up, the trader would wait for the price to re-enter the Gap, and take a Long position.
Typically, on a Gap Down, the trader would wait for the price to re-enter the Gap, and take a Short position.
We found that simply trading through the Gaps (fill the gap) produced a better result. So we reversed the procedure and the colors to show our suggested direction.

We have added inputs so the trader can determine the size of the Gaps to be plotted on the chart. A minimum and maximum can be set.
The number of Gaps to be displayed can be adjusted.
There is a option to remove Gaps that had been filled, to help keep a clean chart.

ALL indicators, strategies and bots are included with Discord access.
www.NorthStarDayTrading.com/discord
www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?