HPotter

Market Facilitation Index (MFI)

The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
may be a trend reversal.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/06/2014
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to 
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to 
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased, 
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the 
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market 
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that 
// may be a trend reversal.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Market Facilitation Index (MFI)", shorttitle="MFI")
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)